header small

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van de dienstverlening op ons kantoor zo hoog mogelijk te houden vragen wij u onderstaand cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Het invullen duurt minder dan twee minuten, en uw inzending is voor ons van grote waarde. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoe bent u bij ons kantoor terechtgekomen?