header small

Zorg

Zorg staat hoog op de politieke agenda.  Belangrijke delen worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Normen voor indicaties worden gewijzigd.  Het hele stelsel van financiering wordt grondig aangepakt.  Of u nu zorgvrager bent of zorgverlener: wij weten te midden van alle veranderingen de juiste richting te vinden.

Ons kantoor heeft een uitgebreide dienstverlening op het gebied van gezondheidsrecht -  psychiatrie in het bijzonder -  medische aansprakelijkheid en het medisch tuchtrecht.