header small

Diensten

Ons kantoor heeft een kwalitatief breed pakket aan dienstverlening. Zaken op het gebied van het consumentenrecht, verbintenissenrecht en onrechtmatige daad (schade) pakken wij graag en gedegen aan. De advocaten van ons kantoor richten zich daarnaast vooral op de maatschappelijk meest belangrijke thema's:

 

Gezin

"Recht op gezinsleven" is één van onze grondrechten. Helaas lopen veel relaties op de klippen. Kinderen komen terecht in een verdeeld gezin. Onder dergelijke omstandigheden is het zaak schade te beperken. In familierechtelijke problemen houden wij van een aanpak, waarin mensen oog hebben voor elkaar. Als dat bij de ander niet lukt staan wij natuurlijk pal achter onze cliënt. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van echtscheidingen, alimentatie, omgangsproblematiek en kwesties rond gezag en erkenning. Het jeugdrecht en het jeugdstrafrecht nemen een aparte plaats in. Ons kantoor staat jongeren bij als het gaat om zaken als een uithuisplaatsing of een strafrechtelijk vergrijp.

Wonen en Welzijn

Ongestoord woongenot in een fijne omgeving. Wie zou dat niet willen. Helaas is dat niet altijd een vanzelfsprekendheid. Achterstallig onderhoud in de huurwoning? Verborgen gebreken in de koopwoning? Overlast? Problemen met de betaling van de hypotheek of tot de ontdekking gekomen, dat u destijds akkoord bent gegaan met een ondoorzichtig financieel product ? Wij zijn deskundig op het gebied van woonrecht in de ruimste zin van het woord.

 

 

Zorg

Zorg staat hoog op de politieke agenda.  Belangrijke delen worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Normen voor indicaties worden gewijzigd.  Het hele stelsel van financiering wordt grondig aangepakt.  Of u nu zorgvrager bent of zorgverlener: wij weten te midden van alle veranderingen de juiste richting te vinden.

Ons kantoor heeft een uitgebreide dienstverlening op het gebied van gezondheidsrecht -  psychiatrie in het bijzonder -  medische aansprakelijkheid en het medisch tuchtrecht.

 

 

Werken en Inkomen

Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt is het arbeidsrecht er niet eenvoudiger op geworden. In deze tijd is het arbeidsrecht nog steeds volop in beweging. Ons kantoor behandelt sinds haar ontstaan problemen op het gebied van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ook op het gebied van (arbeids-) ongevallen en letselschade heeft het kantoor een jarenlange gedegen expertise.

Als u afhankelijk bent geworden van een uitkering krijgt u te maken met een woud van regels. Onze advocaten weten het goede spoor weer te vinden. Wij voeren bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van sociale zekerheidsrechten.